Isomers of perfluorooctanesulfonate (PFOS) in cord serum and birth outcomes in China: Guangzhou Birth Cohort Study

Meng Li, Xiao Wen Zeng, Zhengmin (Min) Qian, Michael G. Vaughn, Sébastien Sauvé, Gunther Paul, Shao Lin, Long Lu, Li Wen Hu, Bo Yi Yang, Yang Zhou, Xiao Di Qin, Shu Li Xu, Wen Wen Bao, Ya Zhi Zhang, Ping Yuan, Jia Wang, Chuan Zhang, Yan Peng Tian, Min NianXiang Xiao, Chuanxi Fu, Guang Hui Dong

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

30 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Isomers of perfluorooctanesulfonate (PFOS) in cord serum and birth outcomes in China: Guangzhou Birth Cohort Study'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences