Study of 3-prong hadronic τ decays with charged kaons

S. J. Richichi, H. Severini, P. Skubic, A. Undrus, M. Bishai, S. Chen, J. Fast, J. W. Hinson, N. Menon, D. H. Miller, E. I. Shibata, I. P.J. Shipsey, S. Glenn, Y. Kwon, A. L. Lyon, S. Roberts, E. H. Thorndike, C. P. Jessop, K. Lingel, H. MarsiskeM. L. Perl, V. Savinov, D. Ugolini, X. Zhou, T. E. Coan, V. Fadeyev, I. Korolkov, Y. Maravin, I. Narsky, R. Stroynowski, J. Ye, M. Artuso, E. Dambasuren, S. Kopp, G. C. Moneti, R. Mountain, S. Schuh, T. Skwarnicki, S. Stone, A. Titov, G. Viehhauser, J. C. Wang, J. Bartelt, S. E. Csorna, K. W. McLean, S. Marka, Z. Xu, R. Godang, K. Kinoshita, I. C. Lai, P. Pomianowski, S. Schrenk, G. Bonvicini, D. Cinabro, R. Greene, L. P. Perera, G. J. Zhou, S. Chan, G. Eigen, E. Lipeles, J. S. Miller, M. Schmidtler, A. Shapiro, W. M. Sun, J. Urheim, A. J. Weinstein, F. Würthwein, D. W. Bliss, D. E. Jaffe, G. Masek, H. P. Paar, E. M. Potter, S. Prell, V. Sharma, D. M. Asner, J. Gronberg, T. S. Hill, D. J. Lange, R. J. Morrison, H. N. Nelson, T. K. Nelson, D. Roberts, B. H. Behrens, W. T. Ford, A. Gritsan, H. Krieg, J. Roy, J. G. Smith, J. P. Alexander, R. Baker, C. Bebek, B. E. Berger, K. Berkelman, V. Boisvert, D. G. Cassel, D. S. Crowcroft, M. Dickson, S. Von Dombrowski, P. S. Drell, K. M. Ecklund, R. Ehrlich, A. D. Foland, P. Gaidarev, R. S. Galik, L. Gibbons, B. Gittelman, S. W. Gray, D. L. Hartill, B. K. Heltsley, P. I. Hopman, J. Kandaswamy, D. L. Kreinick, T. Lee, Y. Liu, N. B. Mistry, C. R. Ng, E. Nordberg, M. Ogg, J. R. Patterson, D. Peterson, D. Riley, A. Soffer, B. Valant-Spaight, C. Ward, M. Athanas, P. Avery, C. D. Jones, M. Lohner, S. Patton, C. Prescott, A. I. Rubiera, J. Yelton, J. Zheng, G. Brandenburg, R. A. Briere, A. Ershov, Y. S. Gao, D. Y.J. Kim, R. Wilson, H. Yamamoto, T. E. Browder, Y. Li, J. L. Rodriguez, S. K. Sahu, T. Bergfeld, B. I. Eisenstein, J. Ernst, G. E. Gladding, G. D. Gollin, R. M. Hans, E. Johnson, I. Karliner, M. A. Marsh, M. Palmer, M. Selen, J. J. Thaler, K. W. Edwards, A. Bellerive, R. Janicek, P. M. Patel, A. J. Sadoff, R. Ammar, P. Baringer, A. Bean, D. Besson, D. Coppage, C. Darling, R. Davis, S. Kotov, I. Kravchenko, N. Kwak, L. Zhou, S. Anderson, Y. Kubota, S. J. Lee, R. Mahapatra, J. J. O'Neill, R. Poling, T. Richle, A. Smith, M. S. Alam, S. B. Athar, Z. Ling, A. H. Mahmood, S. Timm, F. Wappler, A. Anastassov, J. E. Duboscq, K. K. Gan, T. Hart, K. Honscheid, H. Kagan, R. Kass, J. Lee, H. Schwarthoff, M. B. Spencer, A. Wolf, M. M. Zoeller

Research output: Contribution to journalArticle

27 Citations (Scopus)

Abstract

Using a sample of 4.7 fb-1 integrated luminosity accumulated with the CLEO-II detector at the Cornell Electron Storage Ring (CESR), we have measured the ratios of the branching fractions B(τ-→K-h+π-ν τ)/B(τ-→h-h+h -ντ)=(5.16±0.20±0.50) × 10-2, B(τ-→K-h+π-π 0ντ)/B(τ- →h-h+h-π0ν τ)=(2.54±0.44±0.39) × 10-2, B(τ-→K-K+π-ν τ)/B(τ-→h-h+h -ντ)=(1.52±0.14 ±0.29) × 10-2, and the upper limit B(τ-→K-K+π-π 0ντ)/B(τ-→h-h +h-π0ντ)<0.0154 at 95% C.L. Coupled with additional experimental information, we use our results to extract information on the structure of three-prong tau decays to charged kaons.

Original languageEnglish
Article number112002
Pages (from-to)1-9
Number of pages9
JournalPhysical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
Volume60
Issue number11
Publication statusPublished - 1999 Dec 1

Fingerprint

kaons
decay
luminosity
detectors
electrons

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Nuclear and High Energy Physics
  • Physics and Astronomy (miscellaneous)

Cite this

Richichi, S. J., Severini, H., Skubic, P., Undrus, A., Bishai, M., Chen, S., ... Zoeller, M. M. (1999). Study of 3-prong hadronic τ decays with charged kaons. Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, 60(11), 1-9. [112002].
Richichi, S. J. ; Severini, H. ; Skubic, P. ; Undrus, A. ; Bishai, M. ; Chen, S. ; Fast, J. ; Hinson, J. W. ; Menon, N. ; Miller, D. H. ; Shibata, E. I. ; Shipsey, I. P.J. ; Glenn, S. ; Kwon, Y. ; Lyon, A. L. ; Roberts, S. ; Thorndike, E. H. ; Jessop, C. P. ; Lingel, K. ; Marsiske, H. ; Perl, M. L. ; Savinov, V. ; Ugolini, D. ; Zhou, X. ; Coan, T. E. ; Fadeyev, V. ; Korolkov, I. ; Maravin, Y. ; Narsky, I. ; Stroynowski, R. ; Ye, J. ; Artuso, M. ; Dambasuren, E. ; Kopp, S. ; Moneti, G. C. ; Mountain, R. ; Schuh, S. ; Skwarnicki, T. ; Stone, S. ; Titov, A. ; Viehhauser, G. ; Wang, J. C. ; Bartelt, J. ; Csorna, S. E. ; McLean, K. W. ; Marka, S. ; Xu, Z. ; Godang, R. ; Kinoshita, K. ; Lai, I. C. ; Pomianowski, P. ; Schrenk, S. ; Bonvicini, G. ; Cinabro, D. ; Greene, R. ; Perera, L. P. ; Zhou, G. J. ; Chan, S. ; Eigen, G. ; Lipeles, E. ; Miller, J. S. ; Schmidtler, M. ; Shapiro, A. ; Sun, W. M. ; Urheim, J. ; Weinstein, A. J. ; Würthwein, F. ; Bliss, D. W. ; Jaffe, D. E. ; Masek, G. ; Paar, H. P. ; Potter, E. M. ; Prell, S. ; Sharma, V. ; Asner, D. M. ; Gronberg, J. ; Hill, T. S. ; Lange, D. J. ; Morrison, R. J. ; Nelson, H. N. ; Nelson, T. K. ; Roberts, D. ; Behrens, B. H. ; Ford, W. T. ; Gritsan, A. ; Krieg, H. ; Roy, J. ; Smith, J. G. ; Alexander, J. P. ; Baker, R. ; Bebek, C. ; Berger, B. E. ; Berkelman, K. ; Boisvert, V. ; Cassel, D. G. ; Crowcroft, D. S. ; Dickson, M. ; Von Dombrowski, S. ; Drell, P. S. ; Ecklund, K. M. ; Ehrlich, R. ; Foland, A. D. ; Gaidarev, P. ; Galik, R. S. ; Gibbons, L. ; Gittelman, B. ; Gray, S. W. ; Hartill, D. L. ; Heltsley, B. K. ; Hopman, P. I. ; Kandaswamy, J. ; Kreinick, D. L. ; Lee, T. ; Liu, Y. ; Mistry, N. B. ; Ng, C. R. ; Nordberg, E. ; Ogg, M. ; Patterson, J. R. ; Peterson, D. ; Riley, D. ; Soffer, A. ; Valant-Spaight, B. ; Ward, C. ; Athanas, M. ; Avery, P. ; Jones, C. D. ; Lohner, M. ; Patton, S. ; Prescott, C. ; Rubiera, A. I. ; Yelton, J. ; Zheng, J. ; Brandenburg, G. ; Briere, R. A. ; Ershov, A. ; Gao, Y. S. ; Kim, D. Y.J. ; Wilson, R. ; Yamamoto, H. ; Browder, T. E. ; Li, Y. ; Rodriguez, J. L. ; Sahu, S. K. ; Bergfeld, T. ; Eisenstein, B. I. ; Ernst, J. ; Gladding, G. E. ; Gollin, G. D. ; Hans, R. M. ; Johnson, E. ; Karliner, I. ; Marsh, M. A. ; Palmer, M. ; Selen, M. ; Thaler, J. J. ; Edwards, K. W. ; Bellerive, A. ; Janicek, R. ; Patel, P. M. ; Sadoff, A. J. ; Ammar, R. ; Baringer, P. ; Bean, A. ; Besson, D. ; Coppage, D. ; Darling, C. ; Davis, R. ; Kotov, S. ; Kravchenko, I. ; Kwak, N. ; Zhou, L. ; Anderson, S. ; Kubota, Y. ; Lee, S. J. ; Mahapatra, R. ; O'Neill, J. J. ; Poling, R. ; Richle, T. ; Smith, A. ; Alam, M. S. ; Athar, S. B. ; Ling, Z. ; Mahmood, A. H. ; Timm, S. ; Wappler, F. ; Anastassov, A. ; Duboscq, J. E. ; Gan, K. K. ; Hart, T. ; Honscheid, K. ; Kagan, H. ; Kass, R. ; Lee, J. ; Schwarthoff, H. ; Spencer, M. B. ; Wolf, A. ; Zoeller, M. M. / Study of 3-prong hadronic τ decays with charged kaons. In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 1999 ; Vol. 60, No. 11. pp. 1-9.
@article{d1aa1950bef14376bce1a0a83b31ad4e,
title = "Study of 3-prong hadronic τ decays with charged kaons",
abstract = "Using a sample of 4.7 fb-1 integrated luminosity accumulated with the CLEO-II detector at the Cornell Electron Storage Ring (CESR), we have measured the ratios of the branching fractions B(τ-→K-h+π-ν τ)/B(τ-→h-h+h -ντ)=(5.16±0.20±0.50) × 10-2, B(τ-→K-h+π-π 0ντ)/B(τ- →h-h+h-π0ν τ)=(2.54±0.44±0.39) × 10-2, B(τ-→K-K+π-ν τ)/B(τ-→h-h+h -ντ)=(1.52±0.14 ±0.29) × 10-2, and the upper limit B(τ-→K-K+π-π 0ντ)/B(τ-→h-h +h-π0ντ)<0.0154 at 95{\%} C.L. Coupled with additional experimental information, we use our results to extract information on the structure of three-prong tau decays to charged kaons.",
author = "Richichi, {S. J.} and H. Severini and P. Skubic and A. Undrus and M. Bishai and S. Chen and J. Fast and Hinson, {J. W.} and N. Menon and Miller, {D. H.} and Shibata, {E. I.} and Shipsey, {I. P.J.} and S. Glenn and Y. Kwon and Lyon, {A. L.} and S. Roberts and Thorndike, {E. H.} and Jessop, {C. P.} and K. Lingel and H. Marsiske and Perl, {M. L.} and V. Savinov and D. Ugolini and X. Zhou and Coan, {T. E.} and V. Fadeyev and I. Korolkov and Y. Maravin and I. Narsky and R. Stroynowski and J. Ye and M. Artuso and E. Dambasuren and S. Kopp and Moneti, {G. C.} and R. Mountain and S. Schuh and T. Skwarnicki and S. Stone and A. Titov and G. Viehhauser and Wang, {J. C.} and J. Bartelt and Csorna, {S. E.} and McLean, {K. W.} and S. Marka and Z. Xu and R. Godang and K. Kinoshita and Lai, {I. C.} and P. Pomianowski and S. Schrenk and G. Bonvicini and D. Cinabro and R. Greene and Perera, {L. P.} and Zhou, {G. J.} and S. Chan and G. Eigen and E. Lipeles and Miller, {J. S.} and M. Schmidtler and A. Shapiro and Sun, {W. M.} and J. Urheim and Weinstein, {A. J.} and F. W{\"u}rthwein and Bliss, {D. W.} and Jaffe, {D. E.} and G. Masek and Paar, {H. P.} and Potter, {E. M.} and S. Prell and V. Sharma and Asner, {D. M.} and J. Gronberg and Hill, {T. S.} and Lange, {D. J.} and Morrison, {R. J.} and Nelson, {H. N.} and Nelson, {T. K.} and D. Roberts and Behrens, {B. H.} and Ford, {W. T.} and A. Gritsan and H. Krieg and J. Roy and Smith, {J. G.} and Alexander, {J. P.} and R. Baker and C. Bebek and Berger, {B. E.} and K. Berkelman and V. Boisvert and Cassel, {D. G.} and Crowcroft, {D. S.} and M. Dickson and {Von Dombrowski}, S. and Drell, {P. S.} and Ecklund, {K. M.} and R. Ehrlich and Foland, {A. D.} and P. Gaidarev and Galik, {R. S.} and L. Gibbons and B. Gittelman and Gray, {S. W.} and Hartill, {D. L.} and Heltsley, {B. K.} and Hopman, {P. I.} and J. Kandaswamy and Kreinick, {D. L.} and T. Lee and Y. Liu and Mistry, {N. B.} and Ng, {C. R.} and E. Nordberg and M. Ogg and Patterson, {J. R.} and D. Peterson and D. Riley and A. Soffer and B. Valant-Spaight and C. Ward and M. Athanas and P. Avery and Jones, {C. D.} and M. Lohner and S. Patton and C. Prescott and Rubiera, {A. I.} and J. Yelton and J. Zheng and G. Brandenburg and Briere, {R. A.} and A. Ershov and Gao, {Y. S.} and Kim, {D. Y.J.} and R. Wilson and H. Yamamoto and Browder, {T. E.} and Y. Li and Rodriguez, {J. L.} and Sahu, {S. K.} and T. Bergfeld and Eisenstein, {B. I.} and J. Ernst and Gladding, {G. E.} and Gollin, {G. D.} and Hans, {R. M.} and E. Johnson and I. Karliner and Marsh, {M. A.} and M. Palmer and M. Selen and Thaler, {J. J.} and Edwards, {K. W.} and A. Bellerive and R. Janicek and Patel, {P. M.} and Sadoff, {A. J.} and R. Ammar and P. Baringer and A. Bean and D. Besson and D. Coppage and C. Darling and R. Davis and S. Kotov and I. Kravchenko and N. Kwak and L. Zhou and S. Anderson and Y. Kubota and Lee, {S. J.} and R. Mahapatra and O'Neill, {J. J.} and R. Poling and T. Richle and A. Smith and Alam, {M. S.} and Athar, {S. B.} and Z. Ling and Mahmood, {A. H.} and S. Timm and F. Wappler and A. Anastassov and Duboscq, {J. E.} and Gan, {K. K.} and T. Hart and K. Honscheid and H. Kagan and R. Kass and J. Lee and H. Schwarthoff and Spencer, {M. B.} and A. Wolf and Zoeller, {M. M.}",
year = "1999",
month = "12",
day = "1",
language = "English",
volume = "60",
pages = "1--9",
journal = "Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology",
issn = "1550-7998",
number = "11",

}

Richichi, SJ, Severini, H, Skubic, P, Undrus, A, Bishai, M, Chen, S, Fast, J, Hinson, JW, Menon, N, Miller, DH, Shibata, EI, Shipsey, IPJ, Glenn, S, Kwon, Y, Lyon, AL, Roberts, S, Thorndike, EH, Jessop, CP, Lingel, K, Marsiske, H, Perl, ML, Savinov, V, Ugolini, D, Zhou, X, Coan, TE, Fadeyev, V, Korolkov, I, Maravin, Y, Narsky, I, Stroynowski, R, Ye, J, Artuso, M, Dambasuren, E, Kopp, S, Moneti, GC, Mountain, R, Schuh, S, Skwarnicki, T, Stone, S, Titov, A, Viehhauser, G, Wang, JC, Bartelt, J, Csorna, SE, McLean, KW, Marka, S, Xu, Z, Godang, R, Kinoshita, K, Lai, IC, Pomianowski, P, Schrenk, S, Bonvicini, G, Cinabro, D, Greene, R, Perera, LP, Zhou, GJ, Chan, S, Eigen, G, Lipeles, E, Miller, JS, Schmidtler, M, Shapiro, A, Sun, WM, Urheim, J, Weinstein, AJ, Würthwein, F, Bliss, DW, Jaffe, DE, Masek, G, Paar, HP, Potter, EM, Prell, S, Sharma, V, Asner, DM, Gronberg, J, Hill, TS, Lange, DJ, Morrison, RJ, Nelson, HN, Nelson, TK, Roberts, D, Behrens, BH, Ford, WT, Gritsan, A, Krieg, H, Roy, J, Smith, JG, Alexander, JP, Baker, R, Bebek, C, Berger, BE, Berkelman, K, Boisvert, V, Cassel, DG, Crowcroft, DS, Dickson, M, Von Dombrowski, S, Drell, PS, Ecklund, KM, Ehrlich, R, Foland, AD, Gaidarev, P, Galik, RS, Gibbons, L, Gittelman, B, Gray, SW, Hartill, DL, Heltsley, BK, Hopman, PI, Kandaswamy, J, Kreinick, DL, Lee, T, Liu, Y, Mistry, NB, Ng, CR, Nordberg, E, Ogg, M, Patterson, JR, Peterson, D, Riley, D, Soffer, A, Valant-Spaight, B, Ward, C, Athanas, M, Avery, P, Jones, CD, Lohner, M, Patton, S, Prescott, C, Rubiera, AI, Yelton, J, Zheng, J, Brandenburg, G, Briere, RA, Ershov, A, Gao, YS, Kim, DYJ, Wilson, R, Yamamoto, H, Browder, TE, Li, Y, Rodriguez, JL, Sahu, SK, Bergfeld, T, Eisenstein, BI, Ernst, J, Gladding, GE, Gollin, GD, Hans, RM, Johnson, E, Karliner, I, Marsh, MA, Palmer, M, Selen, M, Thaler, JJ, Edwards, KW, Bellerive, A, Janicek, R, Patel, PM, Sadoff, AJ, Ammar, R, Baringer, P, Bean, A, Besson, D, Coppage, D, Darling, C, Davis, R, Kotov, S, Kravchenko, I, Kwak, N, Zhou, L, Anderson, S, Kubota, Y, Lee, SJ, Mahapatra, R, O'Neill, JJ, Poling, R, Richle, T, Smith, A, Alam, MS, Athar, SB, Ling, Z, Mahmood, AH, Timm, S, Wappler, F, Anastassov, A, Duboscq, JE, Gan, KK, Hart, T, Honscheid, K, Kagan, H, Kass, R, Lee, J, Schwarthoff, H, Spencer, MB, Wolf, A & Zoeller, MM 1999, 'Study of 3-prong hadronic τ decays with charged kaons', Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, vol. 60, no. 11, 112002, pp. 1-9.

Study of 3-prong hadronic τ decays with charged kaons. / Richichi, S. J.; Severini, H.; Skubic, P.; Undrus, A.; Bishai, M.; Chen, S.; Fast, J.; Hinson, J. W.; Menon, N.; Miller, D. H.; Shibata, E. I.; Shipsey, I. P.J.; Glenn, S.; Kwon, Y.; Lyon, A. L.; Roberts, S.; Thorndike, E. H.; Jessop, C. P.; Lingel, K.; Marsiske, H.; Perl, M. L.; Savinov, V.; Ugolini, D.; Zhou, X.; Coan, T. E.; Fadeyev, V.; Korolkov, I.; Maravin, Y.; Narsky, I.; Stroynowski, R.; Ye, J.; Artuso, M.; Dambasuren, E.; Kopp, S.; Moneti, G. C.; Mountain, R.; Schuh, S.; Skwarnicki, T.; Stone, S.; Titov, A.; Viehhauser, G.; Wang, J. C.; Bartelt, J.; Csorna, S. E.; McLean, K. W.; Marka, S.; Xu, Z.; Godang, R.; Kinoshita, K.; Lai, I. C.; Pomianowski, P.; Schrenk, S.; Bonvicini, G.; Cinabro, D.; Greene, R.; Perera, L. P.; Zhou, G. J.; Chan, S.; Eigen, G.; Lipeles, E.; Miller, J. S.; Schmidtler, M.; Shapiro, A.; Sun, W. M.; Urheim, J.; Weinstein, A. J.; Würthwein, F.; Bliss, D. W.; Jaffe, D. E.; Masek, G.; Paar, H. P.; Potter, E. M.; Prell, S.; Sharma, V.; Asner, D. M.; Gronberg, J.; Hill, T. S.; Lange, D. J.; Morrison, R. J.; Nelson, H. N.; Nelson, T. K.; Roberts, D.; Behrens, B. H.; Ford, W. T.; Gritsan, A.; Krieg, H.; Roy, J.; Smith, J. G.; Alexander, J. P.; Baker, R.; Bebek, C.; Berger, B. E.; Berkelman, K.; Boisvert, V.; Cassel, D. G.; Crowcroft, D. S.; Dickson, M.; Von Dombrowski, S.; Drell, P. S.; Ecklund, K. M.; Ehrlich, R.; Foland, A. D.; Gaidarev, P.; Galik, R. S.; Gibbons, L.; Gittelman, B.; Gray, S. W.; Hartill, D. L.; Heltsley, B. K.; Hopman, P. I.; Kandaswamy, J.; Kreinick, D. L.; Lee, T.; Liu, Y.; Mistry, N. B.; Ng, C. R.; Nordberg, E.; Ogg, M.; Patterson, J. R.; Peterson, D.; Riley, D.; Soffer, A.; Valant-Spaight, B.; Ward, C.; Athanas, M.; Avery, P.; Jones, C. D.; Lohner, M.; Patton, S.; Prescott, C.; Rubiera, A. I.; Yelton, J.; Zheng, J.; Brandenburg, G.; Briere, R. A.; Ershov, A.; Gao, Y. S.; Kim, D. Y.J.; Wilson, R.; Yamamoto, H.; Browder, T. E.; Li, Y.; Rodriguez, J. L.; Sahu, S. K.; Bergfeld, T.; Eisenstein, B. I.; Ernst, J.; Gladding, G. E.; Gollin, G. D.; Hans, R. M.; Johnson, E.; Karliner, I.; Marsh, M. A.; Palmer, M.; Selen, M.; Thaler, J. J.; Edwards, K. W.; Bellerive, A.; Janicek, R.; Patel, P. M.; Sadoff, A. J.; Ammar, R.; Baringer, P.; Bean, A.; Besson, D.; Coppage, D.; Darling, C.; Davis, R.; Kotov, S.; Kravchenko, I.; Kwak, N.; Zhou, L.; Anderson, S.; Kubota, Y.; Lee, S. J.; Mahapatra, R.; O'Neill, J. J.; Poling, R.; Richle, T.; Smith, A.; Alam, M. S.; Athar, S. B.; Ling, Z.; Mahmood, A. H.; Timm, S.; Wappler, F.; Anastassov, A.; Duboscq, J. E.; Gan, K. K.; Hart, T.; Honscheid, K.; Kagan, H.; Kass, R.; Lee, J.; Schwarthoff, H.; Spencer, M. B.; Wolf, A.; Zoeller, M. M.

In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, Vol. 60, No. 11, 112002, 01.12.1999, p. 1-9.

Research output: Contribution to journalArticle

TY - JOUR

T1 - Study of 3-prong hadronic τ decays with charged kaons

AU - Richichi, S. J.

AU - Severini, H.

AU - Skubic, P.

AU - Undrus, A.

AU - Bishai, M.

AU - Chen, S.

AU - Fast, J.

AU - Hinson, J. W.

AU - Menon, N.

AU - Miller, D. H.

AU - Shibata, E. I.

AU - Shipsey, I. P.J.

AU - Glenn, S.

AU - Kwon, Y.

AU - Lyon, A. L.

AU - Roberts, S.

AU - Thorndike, E. H.

AU - Jessop, C. P.

AU - Lingel, K.

AU - Marsiske, H.

AU - Perl, M. L.

AU - Savinov, V.

AU - Ugolini, D.

AU - Zhou, X.

AU - Coan, T. E.

AU - Fadeyev, V.

AU - Korolkov, I.

AU - Maravin, Y.

AU - Narsky, I.

AU - Stroynowski, R.

AU - Ye, J.

AU - Artuso, M.

AU - Dambasuren, E.

AU - Kopp, S.

AU - Moneti, G. C.

AU - Mountain, R.

AU - Schuh, S.

AU - Skwarnicki, T.

AU - Stone, S.

AU - Titov, A.

AU - Viehhauser, G.

AU - Wang, J. C.

AU - Bartelt, J.

AU - Csorna, S. E.

AU - McLean, K. W.

AU - Marka, S.

AU - Xu, Z.

AU - Godang, R.

AU - Kinoshita, K.

AU - Lai, I. C.

AU - Pomianowski, P.

AU - Schrenk, S.

AU - Bonvicini, G.

AU - Cinabro, D.

AU - Greene, R.

AU - Perera, L. P.

AU - Zhou, G. J.

AU - Chan, S.

AU - Eigen, G.

AU - Lipeles, E.

AU - Miller, J. S.

AU - Schmidtler, M.

AU - Shapiro, A.

AU - Sun, W. M.

AU - Urheim, J.

AU - Weinstein, A. J.

AU - Würthwein, F.

AU - Bliss, D. W.

AU - Jaffe, D. E.

AU - Masek, G.

AU - Paar, H. P.

AU - Potter, E. M.

AU - Prell, S.

AU - Sharma, V.

AU - Asner, D. M.

AU - Gronberg, J.

AU - Hill, T. S.

AU - Lange, D. J.

AU - Morrison, R. J.

AU - Nelson, H. N.

AU - Nelson, T. K.

AU - Roberts, D.

AU - Behrens, B. H.

AU - Ford, W. T.

AU - Gritsan, A.

AU - Krieg, H.

AU - Roy, J.

AU - Smith, J. G.

AU - Alexander, J. P.

AU - Baker, R.

AU - Bebek, C.

AU - Berger, B. E.

AU - Berkelman, K.

AU - Boisvert, V.

AU - Cassel, D. G.

AU - Crowcroft, D. S.

AU - Dickson, M.

AU - Von Dombrowski, S.

AU - Drell, P. S.

AU - Ecklund, K. M.

AU - Ehrlich, R.

AU - Foland, A. D.

AU - Gaidarev, P.

AU - Galik, R. S.

AU - Gibbons, L.

AU - Gittelman, B.

AU - Gray, S. W.

AU - Hartill, D. L.

AU - Heltsley, B. K.

AU - Hopman, P. I.

AU - Kandaswamy, J.

AU - Kreinick, D. L.

AU - Lee, T.

AU - Liu, Y.

AU - Mistry, N. B.

AU - Ng, C. R.

AU - Nordberg, E.

AU - Ogg, M.

AU - Patterson, J. R.

AU - Peterson, D.

AU - Riley, D.

AU - Soffer, A.

AU - Valant-Spaight, B.

AU - Ward, C.

AU - Athanas, M.

AU - Avery, P.

AU - Jones, C. D.

AU - Lohner, M.

AU - Patton, S.

AU - Prescott, C.

AU - Rubiera, A. I.

AU - Yelton, J.

AU - Zheng, J.

AU - Brandenburg, G.

AU - Briere, R. A.

AU - Ershov, A.

AU - Gao, Y. S.

AU - Kim, D. Y.J.

AU - Wilson, R.

AU - Yamamoto, H.

AU - Browder, T. E.

AU - Li, Y.

AU - Rodriguez, J. L.

AU - Sahu, S. K.

AU - Bergfeld, T.

AU - Eisenstein, B. I.

AU - Ernst, J.

AU - Gladding, G. E.

AU - Gollin, G. D.

AU - Hans, R. M.

AU - Johnson, E.

AU - Karliner, I.

AU - Marsh, M. A.

AU - Palmer, M.

AU - Selen, M.

AU - Thaler, J. J.

AU - Edwards, K. W.

AU - Bellerive, A.

AU - Janicek, R.

AU - Patel, P. M.

AU - Sadoff, A. J.

AU - Ammar, R.

AU - Baringer, P.

AU - Bean, A.

AU - Besson, D.

AU - Coppage, D.

AU - Darling, C.

AU - Davis, R.

AU - Kotov, S.

AU - Kravchenko, I.

AU - Kwak, N.

AU - Zhou, L.

AU - Anderson, S.

AU - Kubota, Y.

AU - Lee, S. J.

AU - Mahapatra, R.

AU - O'Neill, J. J.

AU - Poling, R.

AU - Richle, T.

AU - Smith, A.

AU - Alam, M. S.

AU - Athar, S. B.

AU - Ling, Z.

AU - Mahmood, A. H.

AU - Timm, S.

AU - Wappler, F.

AU - Anastassov, A.

AU - Duboscq, J. E.

AU - Gan, K. K.

AU - Hart, T.

AU - Honscheid, K.

AU - Kagan, H.

AU - Kass, R.

AU - Lee, J.

AU - Schwarthoff, H.

AU - Spencer, M. B.

AU - Wolf, A.

AU - Zoeller, M. M.

PY - 1999/12/1

Y1 - 1999/12/1

N2 - Using a sample of 4.7 fb-1 integrated luminosity accumulated with the CLEO-II detector at the Cornell Electron Storage Ring (CESR), we have measured the ratios of the branching fractions B(τ-→K-h+π-ν τ)/B(τ-→h-h+h -ντ)=(5.16±0.20±0.50) × 10-2, B(τ-→K-h+π-π 0ντ)/B(τ- →h-h+h-π0ν τ)=(2.54±0.44±0.39) × 10-2, B(τ-→K-K+π-ν τ)/B(τ-→h-h+h -ντ)=(1.52±0.14 ±0.29) × 10-2, and the upper limit B(τ-→K-K+π-π 0ντ)/B(τ-→h-h +h-π0ντ)<0.0154 at 95% C.L. Coupled with additional experimental information, we use our results to extract information on the structure of three-prong tau decays to charged kaons.

AB - Using a sample of 4.7 fb-1 integrated luminosity accumulated with the CLEO-II detector at the Cornell Electron Storage Ring (CESR), we have measured the ratios of the branching fractions B(τ-→K-h+π-ν τ)/B(τ-→h-h+h -ντ)=(5.16±0.20±0.50) × 10-2, B(τ-→K-h+π-π 0ντ)/B(τ- →h-h+h-π0ν τ)=(2.54±0.44±0.39) × 10-2, B(τ-→K-K+π-ν τ)/B(τ-→h-h+h -ντ)=(1.52±0.14 ±0.29) × 10-2, and the upper limit B(τ-→K-K+π-π 0ντ)/B(τ-→h-h +h-π0ντ)<0.0154 at 95% C.L. Coupled with additional experimental information, we use our results to extract information on the structure of three-prong tau decays to charged kaons.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=18044394643&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=18044394643&partnerID=8YFLogxK

M3 - Article

AN - SCOPUS:18044394643

VL - 60

SP - 1

EP - 9

JO - Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology

JF - Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology

SN - 1550-7998

IS - 11

M1 - 112002

ER -

Richichi SJ, Severini H, Skubic P, Undrus A, Bishai M, Chen S et al. Study of 3-prong hadronic τ decays with charged kaons. Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 1999 Dec 1;60(11):1-9. 112002.