The interdisciplinary feature of knowmetrics

Hai Yan Hou, Ze Yuan Liu, Chao Mei Chen, Xian Wen Wang, Tian Peng Qu, Chun Ting Lu

Research output: Contribution to conferencePaper

Fingerprint Dive into the research topics of 'The interdisciplinary feature of knowmetrics'. Together they form a unique fingerprint.